Nº Expediente: 2019/S-RTG/0000006692
  • Descripción Grúa móvil modelo BELOTTI B-75 nº 4411 en Terminal de Mercancías de Córdoba
  • Adjudicatario Molina Arteaga, S.L.
  • Nº Licitadores 8
  • Importe de contrato 9.650,00
  • Procedimiento Restringido
  • Fecha de contrato 12 abril 2019